Fluidstrømning i COMSOL Multiphysics® - 45 min webinar - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 27. oktober 2020

Back to Events Calendar

Hvilken effekt har fluidstrømning i systemet ditt, og hvordan kan du forutse samspillet mellom strømningen og andre fysiske fenomener?

Med COMSOL Multiphysics® kan du simulere ulike typer strømning: Laminær, turbulent, supersonisk og flerfasestrømning, i porøse medier og i roterende maskineri. Du kan også simulere blant annet varmeoverføring, akustikk, massetransport, kjemiske prosesser og strukturmekanikk, og hvordan dette virker sammen med fluidstrømning.

I dette webinaret ser vi på mulighetene som finnes for simulering av fluidstrømning i COMSOL Multiphysics®, og vi viser hvordan du kan gjennomføre fullverdige multifysikksimuleringer - alt i ett og samme simuleringsmiljø!

Dette er det første webinaret i en serie på tre frittstående webinarer knyttet til fluidstrømning, del to og tre kan du finne her:

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra pc, nettbrett eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

The webinar will be held in Norwegian. Please contact us if you are interested in a presentation in English.

Archived Webinar Details

Speaker

Erlend Kristiansen
COMSOL